Piedāvājam speciālu datu drošības paketi

īpašais piedāvājums, Valsts un pašvaldību iestādēm piemērots pakalpojumu klāsts!

Personas datu aizsardzības speciālists Valsts un pašvaldības iestādei

Kādēļ Jums nepieciešams tieši mūsu personas datu aizsardzības speciālists?


personas datu drošība

Jau vairākus gadus spēkā stājusies Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, visu šo laiku mūsu personas datu aizsardzības speciālistu komanda ir krājusi pieredzi, veikusi auditus, izstrādājusi nepieciešamo dokumentāciju, konsultējusi un risinājusi krīzes situācijas.

Mūsu lielāko klientu loks šo gadu laikā ir veidojies dažādu novadu pašvaldībās un to iestādes, tādēļ droši varam apgalvot, ka datu drošības speciālistu pieredze ir veidojusies un turpina pilnveidoties ļoti plašā personu datu apstrādes laukā.


  186
VEIKSMĪGI KLIENTI
  397
VEIKTU AUDITU
  12
NOVĒRSTAS KRĪZES

EUGDPR šodien

Balstoties savā plašajā pieredzē, identificēt problēmu, piedāvāt risinājuma variantus, sagatavot dokumentāciju. Regulāri konsultēt un veikt darbinieku apmācību personas datu apstrādes jomā.

Iestādes pieprasa

DARBINIEKU APMĀCĪBU 90%
PRIVĀTUMA POLITIKA 57%
DATU APSTRĀDES REĢISTRA IZSTRĀDE 98%
DATU DROŠĪBAS AUDITS 73%
VIDEONOVĒROŠANAS AUDITS 44%

Speciālais piedāvājums

Esam izveidojuši speciālu piedāvājumu pašvaldību un valsts iestādēm, kas ietver svarīgākos un obligātos personu datu apstrādes kontroles procesus. Tas neizslēdz iespēju par papildu samaksu to papildināt ar Jūsu iestādei specifiskām vajadzībām.

Standarta līgums paredzēts divu gadu sadarbībai.

Piesakies konsultācijai

Piedāvājumā ietilpst

Speciālais piedāvājums valsts un pašvaldību iestādēm


Piedāvājums ir izstrādāts balstoties uz iepriekšējo pieredzi un pašvaldības iestāžu vajadzībām, tomēr tas neizslēdz iespēju šo sarakstu papildināt. Pakalpojumu garantē Valsts datu inspekcijas sarakstā atbilstoši FPDAL 18.pantam iekļauts sertificēts personas datu speciālists.

Datu apstrādes reģistra veidošana

Sākotnējais audits, kas rezultējas mērķu reģistra izveidošanā, kas ir obligāts dokuments visām valsts un pašvaldības iestādēm.

Darbinieku apmācība

Klātienes vai tiešsaistes lekcija (2x gadā), par personas datu apstrādes niansēm un problēmām, to risinājumiem.

Personas datu apstrādes ietekmes novērtējums

Tiek sastādīts dokuments, kas palīdz identificēt un iezīmēt datu apstrādes problēmas un attīstības virzienu. Atsevišķām iestādēm tas ir obligāts.

Videonovērošanas datu apstrādes ietekmes novērtējums

Gadījumā, ja jūsu iestāde veic vai gatavojas veikt videonovērošanu drošības vai citos nolūkos, šis ir obligāti nepieciešams audits.

Karstais telefons

Konsultāciju tālrunis steidzamiem gadījumiem vai e-pasts ikdienas saziņai.

24h reakcija

Personas datu apstrādes incidenta gadījumā, regula paredz nekavējošu rīcību tā seku novēršanai un turpmāku datu noplūdes novēršanu.

Pakalpojumu cenas

Mēneša cena atkarībā no servisa līmeņa, līguma termiņš 2 gadi.
Pakalpojuma apjomu ir iespējams papildināt, vienojoties atsevišķi.


450

PAMATS

Sākotnējais audits


Personas datu apstrādes reģistra izstrāde


Pieteikties

360/mēnesī

BIZNESS

Sākotnējais audits


Datu apstrādes reģistra izveidošana


Datu apstrādes ietekmes novērtējums (max.2 procesi)


Videonovērošanas datu apstrādes ietekmes novērtējums (max.2 obj.)


Sīkdatņu politika (max.1)


Karstais telefons


Incidentu reakcija (24h)


Karstais telefons


Risku analīze


Privātuma politika


Sīkdatņu atruna


Apmācība (2x gadā)


Pieteikties

750/mēnesī

VIP

Sākotnējais audits


Datu apstrādes reģistra izveidošana


Datu apstrādes ietekmes novērtējums (max.4 procesi)


Videonovērošanas datu apstrādes ietekmes novērtējums (max.5 obj.)


Karstais telefons


Incidentu reakcija (12h)


Karstais telefons


Risku analīze


Personas datu apstrādes noteikumi


Privātuma politika


Obligātā dokumentācija


Sīkdatņu politika


Apmācība (3 apmācību kursi)


Pieteikties

Dalīties

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!