Mūsdienu lielākā bagātība ir informācija

Tomēr, lai to iegūtu un pareizi izmantotu ir jāievēro virkne noteikumu, kurus definē Vispārīgā datu aizsardzības regula. Mūsu datu aizsardzības speciālisti palīdzēs Jums to izmantot savā labā, nodrošinot atbilstību prasībām un rekumendācijām.


gpdr

Kopš 2018. gada maija visā Eiropas savienībā darbojas Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Visās valsts institūcijās, kā arī institūcijās, kas veic plaša mēroga regulāru un sistemātisku datu apstrādi vai īpašas kategorijas datu apstrādi obligāti jābūt savam personas datu aizsardzības speciālistam.

Sods par pārkāpumu var būt pat 20 000 000 eur liels.

mērķu reģistrs, ietekmes novērtējums uz datu apstrādi, privātuma politikas izstrāde, konsultācijas

Datu aizsardzības speciālists
VISPĀRĒJĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA

Atbildi uz šiem jautājumiem un pieņem lēmumu par pārdomātu rīcību

logo

Vai Jūsu iestāde ievāc datus par klientiem?

Personas dati ir jebkas, kas ļauj identificēt personu.

Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tautība, politiskie uzskati, atalgojums, ģimenes stāvoklis, datora IP adrese utt

logo

Vai Jūsu iestāde apstrādā datus par klientiem?

Jebkādas darbības ar personas datiem ir to apstrāde.

Iesnieguma pieņemšana, datu saglabāšana, datu iznīcināšana, video novērošana, automatizēta vai parasta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz iegūtajiem datiem

logo

Vai Jums ir savs datu aizsardzības speciālists?

Datu aizsardzības speciālists, iepazīstoties ar jūsu iestādes specifiku, ieteiks labākos risinājumus, lai pielāgotu iestādes personas datu apstrādi Vispārīgā datu aizsardzības regula prasībām. Nepieciešamības gadījumā nodrošinās risku analīzi, izveidos dokumentu bāzi, ieviesīs datu reģistru un veiks datu apstrādes ietekmes novērtējumu un citas regulas definētās procedūras.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!