Marriott International Inc draud vairāk nekā £ 99 miljonu sods

British Airways par datu pārkāpumiem piespriests rekordliels naudas sods

Grieķijas DAI piesprieš 30000 EUR sodu par datu aizsardzības pārkāpumiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1807
par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā

Itālijā par GDPR pārkāpumiem soda valdošās partijas balsošanas sistēmas uzturētāju

Lietuvas datu aizsardzības uzraugs noteicis pirmo sodu par trīs GDPR noteikumu pārkāpumiem

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!