Jebkurā uzņēmumā, kas apstrādā personas datus, nākas saskarties ar jautājumiem, kuru risinājums nav viennozīmīgs. Mēs palīdzēsim Jums virzīt sava uzņēmuma attīstības  intereses, tajā pat laikā ievērojot datu subjekta tiesības uz legālu un drošu informācijas apstrādi, glabāšanu un iznīcināšanu.

Sazinies ar savu datu aizsardzības speciālistu!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!